O NAS | OFERTA | GALERIA | DOKUMENTY | KONTAKT

.

Sprzedaż

Podpisane umowy z naszymi kontrahentami pozwalają oferować nam w  konkurencyjnych cenach :
- kruszywo z łupka przepalonego ( czerwony)
0 / 31 mm                                                                                 
0 / 63 mm                                                                                 
31,5/ 63 mm                                                                             
Niesort                                                                                      

-kruszywo żużlowe pohutnicze
Niesort                                                                                     
0 / 31 mm                                                                                
0 / 63 mm                                                                                
31,5/ 63 mm                                                                            

- materiał nasypowy- kruszywo przywęglowe
0/31,5 mm                                                                               
0/200 mm           

- piaski, żwiry  oraz inne

 
link
 
link